site map mosaics marti
  Inici · Orígens · Mosaics · Realitzacions · Notícies · Contactar · Zona clients

Recomanacions

Catàleg
· Models 1 peça
· Models 4 peces
· Cenefes i cantoneres
· Octogonals i hexagonals
· Mosaics del Modernisme
· Geometries
· Peces especials

Carta de colors

A mida

CONSELLS DE COL·LOCACIÓ I TRACTAMENT

AMB MORTER (CIMENT I ARENA)
Es recomana submergir les peces de mosaic en aigua fins que estiguin ben amarades. Llavors, un cop escorregudes, es podrà procedir a la seva col·locació.
Cal posar especial interès que durant la col·locació, les peces de mosaic quedin ben anivellades entre elles, atès que posteriorment no es podrà rebaixar (com seria el cas dels terratzos).
Un cop col·locat el mosaic, cal procedir immediatament a aplicar la borada que se subministra, tot procurant reomplir bé totes les juntes i netejant meticulosament les restes superficials de borada amb un fregall d’espart o d’un material semblant.

AMB CIMENT COLA
Es recomana la utilització de ciment cola blanc, flexible i de capa gruixuda (2,5 – 3,0 mm). Les peces de mosaic es col·loquen en sec.
A continuació, cal seguir les mateixes recomanacions que s’indiquen per a la col·locació amb morter (ciment i arena).

NOTA: En els primers moments, un cop finalitzada la col·locació del mosaic, s’apreciarà en les peces una ombra o unes capes salines produïdes per la humitat. Quan el mosaic estigui ben sec es recomana fer una neteja a fons i aplicar el tractament recomanat, segons s’indica a la fitxa tècnica.

MENTRE NO ES FACI EL TRACTAMENT RECOMANAT CAL TENIR EL PAVIMENT DE MOSAIC COBERT PER TAL D’EVITAR QUE S’EMBRUTI.