COL·LECCIÓ

HIRUKI
by Saizverdoux

HIRU, «tres» – KI, «format per»

Significat en geometria: «triangle»

En arquitectura, la feina de dibuix de façanes ha generat elements ornamentals que han definit, al llarg dels segles, els diferents estils arquitectònics. L’addició d’aquests relleus ha provocat sempre sota el sol uns jocs de llum i ombra que insinuen el moviment dels mateixos al llarg del transcurs del dia.

Igual que les façanes, els paviments també són receptors/receptacles de llum.

El projecte HIRUKI tracta d’aportar una dimensió arquitectònica al sòl mitjançant la consecució d’espai i de moviment a partir de la superfície del paviment.

Igual que el mirall d’aigua que genera moviment sota el bressolar de l’aire en convertir-se en ona, HIRUKI vol anteposar l’emoció que neix en el pas de la quietud al moviment. El ball de l’ombra i de la llum que neix quan el sol acaricia el paviment, aquest duo inseparable dansant en lenta progressió, que s’allarga fins al final del dia.

HIRUKI es compon de quatre úniques peces que constitueixen una successió lògica en la metamorfosi de les seves formes triangulars.

El projecte se centra tot allò que abraça en la trama de cada peça: la combinació de colors, l’espai, el relleu que d’ell es desprèn.

A partir d’un sistema seriat compost per elements geomètrics, sorgeixen composicions diferents que proposen nous plans i velocitats.

HIRUKI apel·la a la potència de l’abstracció i als infinits recursos de l’imaginari.

En arquitectura, la feina de dibuix de façanes ha generat elements ornamentals que han definit, al llarg dels segles, els diferents estils arquitectònics. L’addició d’aquests relleus ha provocat sempre sota el sol uns jocs de llum i ombra que insinuen el moviment dels mateixos al llarg del transcurs del dia.

Igual que les façanes, els paviments també són receptors/receptacles de llum.

El projecte HIRUKI tracta d’aportar una dimensió arquitectònica al sòl mitjançant la consecució d’espai i de moviment a partir de la superfície del paviment.

Igual que el mirall d’aigua que genera moviment sota el bressolar de l’aire en convertir-se en ona, HIRUKI vol anteposar l’emoció que neix en el pas de la quietud al moviment. El ball de l’ombra i de la llum que neix quan el sol acaricia el paviment, aquest duo inseparable dansant en lenta progressió, que s’allarga fins al final del dia.

HIRUKI es compon de quatre úniques peces que constitueixen una successió lògica en la metamorfosi de les seves formes triangulars.

El projecte se centra tot allò que abraça en la trama de cada peça: la combinació de colors, l’espai, el relleu que d’ell es desprèn.

A partir d’un sistema seriat compost per elements geomètrics, sorgeixen composicions diferents que proposen nous plans i velocitats.

HIRUKI apel·la a la potència de l’abstracció i als infinits recursos de l’imaginari.

Perfil Saizverdoux a mosaicsmarti.com
Logo Saizverdoux

DISSENY

HIRUKI: “La il·lusió furtiva d’un enlluernador relleu ple de clarobscurs”

Alejandro Saiz i Marianne Verdoux

Composicions HIRUKI

COMBINACIONS, COLORS, ESPAI I RELLEU

HIRUKI al nostre taller

CREACIÓ DE LES PECES

FORMULARI

Contacta’ns ara!